de kenmerken van de personal branding filosofie

Personal branding is een manier van werken. Maar personal branding is ook een mindset, een manier van denken. Als je bewust met personal branding aan de slag wilt gaan, moet je anders gaan denken. Je moet je werk op een andere manier aanpakken en op een andere manier naar jezelf als professional gaan kijken. Het aannemen van een nieuwe mindset is iets wat je niet in een paar dagen zult realiseren. Het is een verandering die je over een langere termijn moet realiseren. Om deze verandering vorm te geven heb je mogelijk ook coaching of begeleiding nodig van mensen in je professionele of privéomgeving. De nieuwe manier van denken noemen we de personal branding filosofie. Deze filosofie verschilt op tien belangrijke onderdelen van de traditionele medewerker filosofie. Deze medewerker filosofie ging er vanuit dat je heel lang bij één organisatie werkte. De filosofie ging er ook vanuit dat je daarmee zekerheid voor je baan op de lange termijn realiseerde. Dit bleek echter een schijnzekerheid. Ook, of misschien wel juist, een lang dienstverband bij één organisatie geeft een zekerheid op de lange termijn. Reorganisaties volgen elkaar sneller op dan ooit. Daarnaast vragen maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meer dynamiek en innovatievermogen van medewerkers dan een groot aantal dienstjaren. De verschillen tussen de traditionele medewerker filosofie en de personal branding filosofie zijn in onderstaande tabel tegen over elkaar gezet.

Personal Branding filosofie Medewerker filosofie
Je werkt voor jezelf Je werkt voor je baas
Marketing plan CV
Markten Klanten, collega’s management
Onderscheidend Inpassend
Strategisch Hard werkend
Relaties Handelingen
Netwerk Alleen
Lange termijn Korte termijn
Plannen Reageren
Zichtbaar Low profile

je werkt voor je zelf vs. je werkt voor je baas

Waarschijnlijk ben je bij een organisatie in loondienst werkt. In deze organisatie heb je dan een baas, chef, manager of leidinggevende. Deze leidinggevende vertelt jou wat je taken en verantwoordelijkheden zijn. Deze verhouding zou er op kunnen duiden dat je voor je leidinggevende werkt. Dat je werkt om je baas tevreden te stellen. Hier zit ook wel een kern van waarheid in. Aan het eind van het jaar heb je namelijk een beoordelingsgesprek met je leidinggevende. Je krijgt dan te horen of je het goed hebt gedaan. Deze beoordeling is dan weer gekoppeld aan een eventuele promotie, bonus of salarisverhoging. Het tevreden stellen van je leidinggevende is dan wel belangrijk. Maar dit tevreden stellen mag niet ten koste gaan van jouw eigen doelen. De eerste verandering in de manier van naar je werk kijken is dan ook gericht op jezelf te zien als zelfstandig ondernemer: je werkt voor jezelf. Alle dingen, of ten minste 80% van de dingen die je doet, moeten bijdragen aan het realiseren van jouw doelen. Je gaat niet meer naar je werk met tegenzin, omdat het moet of omdat je nou eenmaal geld moet verdienen. Je werkt omdat jij het wilt en omdat jij daar iets mee kunt bereiken wat voor jou belangrijk is.

marketingplan vs. CV

De laatste keer dat je gesolliciteerd hebt, heb je waarschijnlijk een CV gemaakt. Misschien houd je ook nu een CV bij voor nieuwe projecten of opdrachtgevers. CV (Curriculum Vitae) is Latijn voor levensloop. Je CV beschrijft de dingen die je tot nu toe gedaan hebt. Mensen beschrijven hun werkervaring en gevolgde opleidingen in hun CV. Het is natuurlijk ook interessant om te lezen wat jij in het verleden gedaan hebt. Maar het is interessanter om te lezen wat jij voor iemand anders kunt betekenen en wat jouw ambities voor de toekomst zijn. Het is dan ook tijd om je CV te vervangen of aan te vullen met een ‘marketingplan’. In dit marketing plan geef je antwoord op onder andere de volgende vragen:

  • Wat zijn jouw kernactiviteiten, welke dingen wil je het liefst doen en welke dingen kun jij het best?
  • Voor welke mensen, functies of rollen kun jij een rol van betekenis vervullen? Wat is jouw doelgroep en op welke ‘markt’ richt jij je?
  • Welke ontwikkelingen, binnen je organisatie of juist daarbuiten, zorgen ervoor dat jij van toegevoegde waarde kunt zijn?
  • Wat zijn jouw unieke eigenschappen en vaardigheden?
  • Wat zijn jouw ambities? Zowel op persoonlijke vlak als bijvoorbeeld met je afdeling of organisatie? Zorg ervoor dat je je ambities vertaalt naar heldere en meetbare doelstellingen.

Jouw marketing plan wordt op deze manier een combinatie van je CV en je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gerelateerd aan jouw toegevoegde waarde voor anderen. Op deze manier geeft het plan richting voor jezelf. Ook de mensen die jou aannemen of inhuren weten zo veel beter wat ze van je kunnen verwachten.

markten vs. klanten, collega’s en management

Het schrijven van een marketingplan gaf al aan dat je je moet richten op ‘markten’ in plaats van op individuele klanten, collega’s of managers. Jouw positionering mag niet veranderen bij het vertrek van specifieke collega’s, managers of klanten. Je moet jouw succes niet afhankelijk maken van individuen. Je moet je richten op markten van functies of rollen binnen je organisatie of daarbuiten. Door voor jezelf markten te benoemen zal je je bij tegenslagen ook minder snel uit het veld laten slaan. Je kunt je richten op managers, HR adviseurs of specifieke klantgroepen. Probeer deze groepen te definiëren aan de hand van algemene kenmerken of wensen of behoeften. Het denken in markten maakt je flexibeler en onafhankelijk van een bepaalde organisatie. Het zoeken van nieuwe projecten of een nieuwe baan zal je dan ook makkelijker afgaan.

Onderscheidend vs. goed

Het tegenovergestelde van goed is onderscheidend (Seth Godin in Purple Cow). Mensen verwachten van elkaar dat er een goed product of dienst geleverd wordt. Hard werken en hele goede producten en diensten opleveren, leveren niet altijd het gewenste succes op. Om op te vallen kun je dan ook beter onderscheidend zijn dan heel goed zijn. Heel goed zijn kunnen anderen namelijk ook. Het maakt je makkelijker vergelijkbaar als je heel goed bent. Namelijk met net iets minder goed, of met nog net iets beter. Je wilt echter niet vergeleken te kunnen worden. Je wilt wel herkenbaar zijn Je wilt dat mensen weten waarvoor ze jou kunnen benaderen. Maar vervolgens is het de kunst om onderscheidend te zijn. Om een manier van werken en communiceren te hebben die mensen niet verwachten hadden. Onderscheidende mensen worden beter herinnerd en vaker doorverteld. Als onderdeel van de personal branding filosofie moet je dan ook op zoek naar een eigenschap of vaardigheid die onderscheidend is en deze vervolgens op een authentieke manier gaan communiceren.

Strategisch werken vs. hard werkend

Een van de paradigma’s van de traditionele medewerker filosofie is dat je er met hard werken wel komt. Toch zul jij waarschijnlijk ook voorbeelden kennen van mensen die minder hard werken dan jij en die toch sneller promotie maken of voor leukere activiteiten en projecten worden gevraagd. Je zult echt wel hard moeten werken om de door jou gewenste successen te bereiken. Maar met alleen hard werken komt je er niet. Je moet vanaf nu ook strategisch gaan werken. Strategisch werken komt er op neer dat jouw werkzaamheden bijdragen aan het realiseren van jouw doelen. Dit betekent dat je voordat je aan nieuwe projecten en activiteiten begint, bekijkt of ze inderdaad kunnen bijdragen aan de doelen die jij wilt bereiken. Maar tijdens en achteraf maak je een evaluatie van je resultaten en zorg dat je over de behaalde resultaten communiceert. Mensen die jou weer verder kunnen helpen moeten op de hoogte zijn van jouw resultaten en jouw persoonlijke doelstellingen en ambities. In je eentje hard werken, in een kamer ergens aan het eind van een gang in de hoop opgemerkt te worden door een toevallige voorbijganger, gaat je niet brengen waar je heen wilt. Je moet strategisch omgaan met je energie en zorgen dat alles, of in ieder geval zoveel mogelijk, wat je doet van betekenis voor jou is.

Relaties vs. handelingen

De activiteiten die je verricht zijn geen activiteiten op zich. De activiteiten hebben een waarde voor andere mensen. Of het nu om het schrijven van een plan gaat of om het verkopen van een product of dienst, je maakt er andere mensen blij mee. Je betekent iets voor andere mensen en het hebben van een goede relatie met mensen is een hele belangrijke aanvulling op de handelingen die je verricht. Je wordt in heel veel gevallen niet alleen afgerekend op wat je doet maar op hoe je het doet en hoe je je leidinggevende, klant of opdrachtgever hier in betrekt. Op het moment dat je een goede relatie weet te onderhouden, kun je je ook veroorloven om fouten te maken. Sterker nog, het herstellen van fouten is bij uitstek een manier om aan een goede relatie te werken. Zo is uit onderzoek gebleken dat bedrijven die een kapot geleverd apparaat vervingen door een alternatief, beter worden gewaardeerd dan bedrijven die in één keer een goed apparaat hebben geleverd. Dit geldt uiteraard ook voor mensen. Het opbouwen en onderhouden van goede relaties is van grotere waarde dan het eenmalig verrichten van een goede handeling.

Netwerk vs. alleen

Het actief onderhouden van een netwerk is ook een onderdeel van de personal branding filosofie. Voor het bereiken van succes heb je anderen nodig. Netwerken wordt wel omschreven als ‘het contact zoeken met een relatie op het moment dat je niets van deze relatie nodig hebt’. Gewoon eens iemand bellen om te vragen hoe het gaat en waar hij of zij zich zoal mee bezig houdt zonder een verkoop of sollicitatiedoelstelling in je achterhoofd. We mailen ons suf, maar gewoon eens iemand bellen doen we bijna niet meer. Mensen zijn tegenwoordig verrast als je ze belt en vraagt hoe het met ze gaat. Natuurlijk heb je het druk en staat je hoofd niet naar een praatje over het weer of over koetjes en kalfjes. De kunst is dan ook om echt geïnteresseerd te zijn in de mensen in je netwerk. Ook al zoek je geen contact om (jezelf) te verkopen je bent wel geïnteresseerd wat de problemen en uitdagingen van de mensen in je netwerk zijn. Misschien kun je daar in de toekomst wat mee. Het bijhouden van een lijst met netwerkcontacten en contactmomenten is dan ook onlosmakelijk verbonden aan je nieuwe manier van werken.

Lange termijn vs. korte termijn

Je kent ze vast wel: de to-do lijstjes. Misschien maak jij ze ook wel. Elke dag een lijst van de dingen die je voor die dag gepland hebt. Het geeft ook een goed gevoel om weer een geplande activiteit af te kunnen vinken of juist krachtig door te kunnen halen. Aan het eind van de dag kijk je tevreden terug op een afgewerkte takenlijst. De dag zit er weer op, opgewekt naar huis.

Als onderdeel van de personal branding filosofie is het de kunst om over de langere termijn na te denken. Lange termijn betekent strategisch werken en het maken van een marketing en activiteiten plan. Het is vaak lastig om na te denken wat hier na komt, wat je volgende functie zal zijn of waar je hierna wilt werken. Toch is het de kunst om je niet te laten opslokken door de waan van vandaag maar tijd te nemen voor de lange termijn.

Plannen vs. reageren

Inmiddels heb je als onderdeel van de personal branding filosofie een marketingplan opgesteld:’voor wie kun jij wat betekenen en wat zijn jouw doelstellingen’. Naast een marketingplan is ook het opstellen van een activiteitenplan onderdeel van deze nieuwe filosofie. Dit plan versterkt ook jouw proactieve en zelfsturende houding in je werk. Op de vraag: “wat voor werk doe je over 3 tot 5 jaar” antwoorden veel mensen “dat weet ik niet, ik kijk wel wat er op mijn pad komt”. Je moet natuurlijk open staan voor dingen die er op je pad komen. Maar je moet wel een pad kiezen om op te gaan. Je moet wel de richting bepalen waar je heen wilt om ‘toevallige ontmoetingen’ tegen te komen. Ook het plannen van activiteiten over hoe je het gekozen pad zult bewandelen is nieuw voor veel medewerkers. Het is niet een kwestie van reageren op vragen of veranderingen. Je moet gaan plannen wat je wilt bereiken en hoe je dit wilt gaan bereiken. De dingen die je dan onderweg tegen zult komen kun je dan ook beter beoordelen of ze je doelen dichterbij zullen brengen of dat ze je er juist verder vanaf brengen.

Zichtbaar vs. low profile

Hoeveel mensen weten wat jij allemaal hebt gepresteerd? Hoeveel mensen weten wat jij voor ze kunt betekenen? Hoeveel mensen zijn er op de hoogte van wat jij wilt bereiken de komende jaren? Het verhogen van je zichtbaarheid is een onlosmakelijk aspect van de personal branding filosofie. Je mag trots zijn op je zelf en anderen mogen kennis nemen van wat jij hebt gerealiseerd of nog wenst te realiseren. Je hoeft met een megafoon op pad te gaan en te gaan roepen hoe goed jij bent. Je moet een manier zoeken die bij je past. Maar zorg ervoor dat je zichtbaar bent voor de mensen waarvoor jij belangrijk kunt zijn. Het verhogen van je zichtbaarheid is ook een onderdeel van het strategisch werken. Alleen hard werken is niet genoeg. Jij, maar vooral je resultaten of juist je aanpak, moeten helder en zichtbaar gemaakt worden. Voor de een betekent dit het houden van een presentatie, voor de ander betekent dit het schrijven van een artikel. Maar met het bijhouden van een online profiel en het opnemen van een link naar dit profiel in je email handtekening kun je ook jouw zichtbaarheid verhogen.

Advertenties

0 Responses to “de kenmerken van de personal branding filosofie”  1. Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s
HR professional of recruiter 2.0?

juli 2008
M D W D V Z Z
« Jun   Aug »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RSS Tom’s eigen blog

  • Er is een fout opgetreden. De feed is waarschijnlijk uit de lucht. Probeer later opnieuw.
-> van Huub
-> van Bas
-> van Tom
Advertenties

%d bloggers liken dit: